Salgsvilkår

Du er her

Finn produkter

PRISENDRINGER PÅ NETTSIDEN SKJER HELE TIDEN. PRISENE SOM VISES NÅR DU SENDER INN VIA NETTSIDEN BLIR BEKREFTET NÅR DU MOTTAR ORDREBEKREFTELSE FRA OSS

Prisene på nettsiden endres kontinuerlig på grunnlag av endringer i innkjøpsprisene, fraktkostnader, tilgjengelighet og etterspørsel. Hvis du lager deg er tilbud på lagrer dette, så er gyldigheten begrenset til 24 timer. Når du skal bestille varer så bruk dagens priser og send inn. Prisoverslag eldre enn 24 blir stoppet i systemet vårt. Vær oppmerksom på at prisene på både produkter og tjenester varierer stort i forhold til sesong. Derfor anbefaler vi alle til å handle mest mulig ''off season''. Vi tar forbehold priser på varer fra tredjepart fra ''lokal stock'' og ''EU stock''

VED STORE VALUTAENDRINGER OG PRISENDRINGER FRA TREDJEPART SOM IKKE HAR BLITT OPPDATERT PÅ NETTSIDEN, FORBEHOLDER VI OSS RETTEN TIL Å KORRIGERE PRIS FØR ENDELIG ORDREBEKREFTELSE

Vi forbeholder oss retten til å rette feil priser fra EU lager og lokalt(local) lager, og vi vil informere deg om dette straks feilen oppdages. Hvis prisen blir dyrere kan du fritt kansellere bestillingen. EU lager er lager i Sverige, Italia, Tyskland og Nederland og lokalt lager er andre leverandører i Norge (1-7 dager leveringstid).

FORSINKELSER FRA UNDERLEVERANDØRER KAN SKJE I HØYSESONG 

I høysesong kan forsinkelser i leveringer oppstå, og er normalen i større eller mindre grad i bransjen, fordi man møter begrensninger hos leverandørenes lagerkapasitet, handling/pakking og transport. Megahjul står ikke ansvarlig for forsinkelser hos tredjepart og det kan ikke kreves avslag med begrunnelse i forsinkelser fra våre leverandører.

AVVIK I OPPGITT VEKT PÅ FELGER OG DEKK KAN SKJE

Vi endrer og oppgrader spesifikasjonene på mange felger og økning i felgens bæreevne kan ofte medføre mindre økninger av felgens vekt. Det samme kan også inntreffe med dekk, siden fabrikkene til stadighet gjør små endringer i produksjonen. Det innrømmes ikke avslag hvis slike små endringer oppstår.

DETTE MÅ DU VITE OM FELG OG DEKK TIL ELBIL

For å forstå hvordan vekt på hjulet og endring til større felgdimensjoner påvirker rekkevidde, støy og komfort, MÅ du lese denne artikkelen.

NOEN VINTERDEKK HAR EN GUMMIBLANDING (FULLSYNTETISK) SOM OMDANNER SEG OG BLIR HARD OG GLATT ALLEREDE FØRSTE SESONGEN

Her har vi laget en artikkel hvor veldig mye nyttig informasjon er samlet. Artikkelen bygger på et stort antall måling og sammenligningstester som er lett å etterprøve når som helst. Dette er et arbeid vi gjør for kundene våre slik at man får litt mer balansert informasjon, som gjerne kan oppfattes som motstykket til dekktestene vi leser om i Norge og Sverige, som i realiteten er fordekt reklame, en form for reklame vi ikke ser i nord-Amerika og Asia. 

ADVARSEL OM TIDLIG VANNPLANING

I salgsvilkårene her blir du advart om faren for tidlig vannplaning når du benytter vinterdekk uten gjennomgående drenering. Selger kan ikke gjøres ansvarlig for ulykker som kan oppstå ved bruk av vinterdekk uten drenering. Ved bruk av dekk merket med gul faretrekant her på nettsiden anbefales maksimalhastig til 80 km/t på våt asfalt. Vannplaning kan inntreffe med vann i veien i hastigheter over anbefalte maksimalhastighet. Vår kundeforsikring for produktansvar dekker ikke følgeskader som måtte oppstå ved vannplaningsulykker forårsaket av vinterdekk merket med gul varseltrekant.

 

BETALING VED FORSENDELSE

Når bestilling av varer som må forberedes og sendes til din adresse, må betaling først skje via NETS-linken vi sender deg. Der kan du selv velge betalingsform og eventuelt avbetaling. Prisene på nettsiden kan endre seg løpende, men straks du sender inn tilbudet via nettsiden vil vi låse prisen for deg og sende deg betalingslinken. Ønsker du å endre noe, så skriv dette i kommentarfeltet og en selger vil kontakte deg slik at vi får tilpasset hele ordren etter ditt behov.

Er vi forsinket med å bekrefte din forespørsel vil vi holde prisen for deg selv om denne skulle ha forandret seg siste døgn. I høysesong kan det ta 1-2 dager å betjene forspørsler og bestillinger.

LAGERLEIE SOM PÅLØPER HVIS MAN BLIR FORSINKET MED Å HENTE UT VARER VED FORSENDELSE

Kjøper hefter for merkostnader som bl.a. lagerleie og andre gebyrer som selger blir påført hvis man ikke henter ut varene innen varslet frist fra transportør.

HJULSETT, FELGER OG DEKK SOM RESERVERES MÅ FORSKUDDSBETALES

Dette inkluderer også maskinering av felger som er merket med BLANKS i artikkelteksten, og disse bruker vi 1-2 dager på å gjøre ferdig siden boltsirkel og/eller nav må borres med CNC maskin i teknisk avdeling.

PRISENE ENDRER SEG KONTINUERLIG. PRISENE LÅSES VED BEKREFTET INNBETALING

Alle priser og rabatter er variable og endres etter ulike kriterer som sesong, valutaendringer og endringer i leverandørenes priser. Derfor gjelder prisene kun 24 timer på de prisoverslagene man skriver ut fra nettsiden. Dette står også opplyst på utskriften eller PDF-dokumentet som kan lagres.

RESERVASJON MOT FEIL PRISER OG FEIL LAGERHOLD

Nettsiden leser priser og lagerhold fra egne lager, delte lager med andre importører, norske importører og utenlandse lager. Det kan oppstå feil i lesingen, eller feil hos tredjepart som vi ikke kan lastes for. Vi leier datasystemet fra tredjepart og våre underleverandører kan også ha feil på pris og lagerhold, av ulike årsaker. Vi forbeholder oss retten til å korrigere disse feilene, og du blir opplyst om dette på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at du kan ta stilling til om du fortsatt ønsker varene, eller erstatningsvarene som foreslåes.

HVIS VI IKKE KAN LEVERE RESERVERTE VARER PÅ GRUNN AV FEIL

Det kan hende at varer som det er lite igjen av på lager (også EU lager) når du ber oss reservere disse. For eks. når det står 4 på lager hos oss eller EU, så er det en liten mulighet for at antallet ikke stemmer, eller det kan være en skade på for eks. en felg. Vi forsøker å kontrollere dette fysisk så tidlig som mulig, og vi forbeholder oss retten til å kansellere en reservasjon (ordrebekreftelse) hvis slike feil oppstår. Du får refundert eventuelt innbetalt beløp, eller velge andre produkter til gjeldende priser. Selger har rett til å endre vare til identisk vare med annet navn, så lenge det er 100% identisk vare, og uten avslag i prisen.

SAMME VARE LEVERES UNDER FLERE NAVN

Private dekkmerker leveres under flere navn, slik at forskjellige kjeder kan ha sin egen merkevare. For eks. hvis det står i beskrivelsen Nereus NS805+ / Firemax FM805+, så er gjeldende vare merket med de siste navnet. Dekkene er 100% like, kun navnet er endret. 

BYTTERETT PÅ ANBEFALTE DEKK

Vi tilbyr fornøyd-garanti på anbefalte dekkmerker (merket med grønn anbefalingsbanner) innenfor 0,5 mm slitasje hvis du ikke er fornøyd med kjøreegenskapene eller andre forhold. Hvis du har kjøpt sommer eller vinterdekk utenfor sesong, kan du fortsatt bytte dekkene innenfor denne ordningen. Det er viktig å merke seg at bytteretten kun omfatter dekk som er merket med grønt ANBEFALT banner her på nettsiden. Ved forsendelse dekker ikke bytteretten frakt og returfraktkostnader, dette må du selv dekke, og ved bytte til dyrere dekk må mellomlegg innbetales før vi setter igang verkstedsarbeidet med å bytte.

Ved bytting betaler du eventuelt mellomlegg for varene, men vi dekker monteringsarbeidet på felg uten kostnader for deg. Montering på bil kommer i tillegg. På denne måten kan du føle deg trygg på at hvis vi anbefaler deg et ukjent dekkmerke, så kan du likevel teste disse dekkene noen dager, og eventuelt bytte disse til andre, hvis forventningene dine ikke er slik vi forespeilet deg. Felger byttes ikke. Har vi bommet og levert produkter som ikke er godkjent på bilen, blir dette rettet opp uten kostnader. Bytteretten på anbefalte dekk gir ikke rett til å heve kjøpet.

PRODUKSJONSDATO PÅ DEKK

Alle dekk selges som nye, med mindre de et annonsert som ''demo''. Demo betyr at dekkene kan være avmontert nye biler, de kan være testkjørt eller noen kan ha benyttet bytteretten. Hvis de er synlig slitt vil dette bli angitt på nettsiden. Nye dekk ansees som fortsatt nye selv om selve produksjonsdatoen kan være opp til 5 år i h.h.t. bransjestandard, og dekkene er lagret korrekt (mørk, kjølig og ventilert). Dekk med 5 års garanti på gummikvaliteten gjelder fra salgsdato. Du har 5 års garanti fra kjøpsdato uavhengig produksjonsdato, mot herding av gummien uansett hvor mye slitt dekket er. I praksis er dette hele dekkets levetid. Derfor opplyser vi ikke om produksjonsår før dekket er over 5 år gammelt.

SOMMERDEKK MED M+S MERKING

Mange av de anbefalte sommerdekkene har et lite M+S merke på dekksiden, selv om de ikke er vinterdekk. Grunnen til dette er at i USA må alle sommerdekk ha gode egenskapet for lave temperaturer og slapseføre, siden mange bruker kun ett sett hjul gjennom hele året. I USA må derfor alle godkjente sommerdekk ha en M+S merking i dekksiden. Denne merkingen gjelder ikke for EU/Norge som vinterdekk. Da skal det i tillegg være et lite snøkrystall merke i dekksiden, i tillegg til vintermønster og egnet vintergummi. M+S merkingen indikerer likevel veldig god gummi for våte og kalde dager her hjemme i Norge, så M+S merkingen er også en god indikasjon på gode gummiegenskaper. 

NÅR MAN VELGER STØRRE HJUL ENN STANDARD DIMENSJONEN

Mange ønsker seg både større felger og bredere dekk enn det som bilen er levert med som originalt. Større felger og bredere dekk krever at bilens hjulstilling, hjuloppheng og opplagring, er i meget godt teknisk stand. Litt slitasje i hjuloppheng og lager medfører slark som igjen gir vibrasjoner i bilen. Selger er kun ansvarlig for at leverte produkter har en nøyaktig innenfor normale marginer. målt i balanseringsmaskinen. Selger er ikke ansvarlig for vibrasjoner og/eller feil slitasje av dekk forårsaket av bilens reduserte tekniske tilstand. Kjøper er selv ansvarlig for at bilen er godkjent for valgte dekk og felger hvis man velger noe annet enn det som står oppgitt i bilens vognkort. Velger man i Norge hjul som ikke overskrider pluss/minus 5% i rulleomkrets og felger som ikke avviker mer enn pluss/minus 7,5 mm, og dekksiden ikke går utenfor skjermen, samt at dekkene lasteevne er lik eller overstiger maks akseltrykk delt på to, så vil man være innenfor norske myndighetskrav. Velger man dekk og/eller felger som har forskjellige bredde foran og bak, så må det finnes i bilens typegodkjenningspapirer. Selger er ikke ansvarlig for at slike dokumenter finnes i Norge for din bilmodell.

SELGERS OG KJØPERS ANSVAR

Selger har poduktansvaret. Med dette menes av produktene skal samsvare med de opplysninger som er oppgitt her på nettsiden. Kjøper har ansvar for at produktene blir kontrollert og passer på bilen før montering, og deretter at de blir montert riktig på bil, når dette gjøres i egen regi. Selger forplikter seg til å kontrollere at produktene passer på bilen når montering skjer hos selger. Kjøper har ved forsendelse ansvaret for å kontrollere produktene mot manko og/eller skader før man kvitterer for mottatt. Hvis avvik er registrert må dette tilføyes på signeringen slik at dette er logget hos transportøren. 

Dekk og felger med tilhørende underprodukter skal kun monteres hos autorisert dekkverksted. Selger står ikke ansvarlig for følgeskader forrårsaket av tredjepart. Hvis kjøper har modifisert bilen med endringer i understell (senket bilen) og/eller karosseri (endringer på skjermer)  som det bestilles dekk og/eller felger til, slik at det som konfigureres til bilmodellen ikke passer, så er kjøper selv ansvarlig for de følger som oppstår ved at produktene ikke passer til bilen. Selger kan ikke gjøres ansvarlig for at produktene ikke passer på modifiserte biler. Kjøper har undersøkelsesplikt ved å kontrollere produktet, herunder overflatebehandling av felger (lakk), om produktet har transportskader og produksjonsdato på dekk. Om man har innsigelser må ikke varene tas i bruk før man har avklart med selger.

VI INNESTÅR IKKE FOR PRODUSENTENES EU-VERDIER FOR MILJØMERKING AV DEKK FOR STØY, RULLEMOTSTAND OG VÅTGREP

Mange tror at EU-verdiene på dekk er overførbart til sin bil og normale veier, noe vi her avkrefter med dekkmerkingen som vi måler oss frem til, som er i tillegg til EU-verdiene og US-verdiene. Derfor kan et dekk med lav EU-støy faktisk bli merket som ''high noise'' i vår merking, nettopp fordi vi måler støy innvendig i bilen i motsetning til EU-støymålingen hvor man passerer en måler på et laboratorie undelag, hvor harde dekk avgir mindre støy. Long life på sommerdekk er en ren avlesning av Treadwear verdien på dekksiden. Noen dekkprodusenter har fjernet denne verdien på dekk som selges i EU, og erfaringsmessig har disse dekkene lav levetid, og avgir veldig mye mikroplast i naturen. På denne linken kan du se støytest av 225/45R17 på e-Golf hvor det skiller 7 dB mellom beste og dårligste EU-verdi, men faktisk støymåling innvendig i bilen viser at alle dekkene ligger innenfor 1dB. Dekkprodusentenes EU-verdier for våt grep er også utført på et testunderlag som er forskjellig fra normal asfalt. Harde dekk kan oppnå gode verdier på testunderlaget, men kan være mindre bra på grov og slitt asfalt.

DEKKTRYKKSENSORER

Dekktrykksensorer leveres med 3 års garanti på batteriet fra kjøpsdato. Dekktrykksensorer som må (av ulike årsaker) meldes eller programmeres inn på bilen av forhandler skjer for kundens kostnad. Feil på dekktrykksensorer utbedres på våre egne dekkverksteder, eller vi sender deg ny sensor. Montering av ny sensor må enten skje på våre verksteder kostnadsfritt, eller på eksternt verksted for egen kostnad.

GARANTIER

For at garantien skal gjelder for produktene dekk og felger gjelder det krav til montering hos autorisert bilgummiverksted, og montering er fagmessig feilfritt utført med riktig verkstedsutstyr og etter riktige prosedyrer. Skader og/eller feil som måtte oppstå ved montering utenfor regelverket dekkes ikke av garantien. Når dekk/felg taes i bruk på bilen er produktene å anse som godkjent. Mangler på produktene etter at de er tatt i bruk som kan relateres til mangelfull montering og/eller skader oppstått ved bruk dekkes ikke av garanti. Ubalanse i dekk/felg må avdekkes under hjulbalansering når alt er nytt, og når produktene er tatt i bruk så er de godkjent med hensyn til rundhet. Tredjeparts fagmessige mangler og avvik ved montering av dekk/felg dekkes ikke av garantien. Derfor krav til at dette er fagmessig utført og selger kan om nødvendig kreve dokumentasjon ved en reklamasjonshenvendelse. Slitasjeskader på grunn av feil hjulstilling og/eller for lite luft i dekkene dekkes ikke av garantien på dekkene

Kjøpsloven gjelder for alle produkter og hvis ikke annet er angitt gjelder garantien på ett år næringskjøp og to år på forbrukskjøp. Garanti gjelder mot produksjonsfeil. Garantien dekker ikke manglende vedlikehold på felger og dekker ikke feil dekkslitasje. Feil dekkslitasje er følgeskader forårsaket av feil på bilens hjulstilling, oppheng, støtdempere og/eller feil lufttrykk. Et dekk kan ikke slites skjevt av seg selv) Urundhet på dekk kan skyldes forhold som unøyaktig balansering, urundhet fra produksjon, urunde felger og/eller utslitte støtdempere. Man kan reklamere på de to førstnevnte forholdene umiddelbart etter at varene er tatt i bruk. Dvs at man skal skriftlig reklamere umiddelbart etter at dekk (hjul) er tatt i bruk, og dekk skal ikke være synlig slitt (produksjonsnuppene i gummien er fortsatt synlig). Reklamasjonsretten gjelder her kun når dekket ansees som ubenyttet. Er dekk synlig slitt tas ikke reklamasjon på de to førstnevte forholdene til følge. Vi tilbyr likevel rebalansering og matching av dekk på felg som normal service til normale priser.

Garanti på dekk dekker ikke unormal slitasje. Unormal slitasje oppstår ved avvikende hjulstilling, veiunderlag, lufttrykk og kjøremønster. For å illustrere noen eksempler så kan levetiden reduseres med opp nesten 100% hvis spissingen er veldig feil, dvs. at hjulene ploger eller spriker. Da vil man også merke dette betydelig på energiforbruket. kjører man daglig på grov slitt asfat i mye svinger, så kan levetiden bli under halvparten i km i forhold til om man kjøre daglig på rett vei på finere asfalt. Derfor er det umulig å angi km for dekk, men man kan angi forholdsverdier dekk seg imellom. Et ''long life'' dekk varer betydelig lengre i km enn et ''short life'' dekk, men kan likevel slites ut raskt hvis forholdene er veldig ugunstige.

Varmkjøringsskader som overlast på dekket eller for lite lufttrykk dekkes ikke. Garanti mot flatspot eller skader forårsaket av flatspot gjelder ikke. Se mer om Flatspot på denne linken til Continental tires.

Feilslitasje av dekk:

For lite luft eller feil hjulstilling ødelegger dekksidene og for mye luft sliter ned midtbanen.

Dekk slites ikke feil. Feil dekkslitasje skyldes alltid bilen (noen ganger også skadet felg) eller feil lufttrykk. 

Goggle bilder med ‘’feil dekkslitasje’’ så kan man lese og se litt

Forkrommede felger eller blankpolerte felger leveres med begrenset garanti på overflaten, og eventuelle feil på lakken må varsles innen 14 dager fra varen er mottatt. Slike felger leveres uten varighetsgaranti på overflaten. Ved montering av felger som er lakkert på nytt gis det ingen garanti mot lakkskader ved montering. Vi erfarer at omlakkerte felger har veldig myk lakk som lett skrapes opp når dekk presses på felgen. Ved kjøp av løse dekk som monteres på andre dekkverkstedet må dekkene monteres etter bilprodusentenes kravspesifikasjoner, som bl.a. omfatter hjulbalansering med oppspenning i bolthullene, og ikke i felgens navsenter. Se link til artikkel her.

REKLAMASJONER 

Vil du reklamere på felger og dekk må dette skje ved kontroll når varene er nye og ubrukte.For dekk som er kjøpt uten montering og montert på andre dekkverksteder gjelder det kun en produktgaranti. Garantien dekker ikke skader eller feil montering hos tredjepart, og heller ikke slett montering hos tredjepart som over tid kan skape unøyaktigheter på dekkene. Når dekkene taes i bruk etter montering på felg, er varene godkjent. Ved forsendelse av dekk eller kjøp av dekk uten montering, og ved montering hos tredjepart er det denne som står ansvarlig for montering og godt resultat. Plikten til å kontrollere dekk, felg og bil påligger tredjeparts verksted, som overtar ansvaret for reklamasjoner angjeldende ubalanse etter godkjent montering straks dekk/felg taes i bruk. Man kan ikke først godkjenne produktene, så ta de i bruk, og deretter reklamere på ubalanse. 

Hvis tredjeparts verksted ikke mestrer riktig montering og/eller mener at det er feil på dekkene, så må dekkene sendes i retur, ubenyttet, for kontroll før nye dekk sendes eller utleveres. Alternativt kan man bestille og betale nye dekk og kreditering av eventuelt gyldig reklamasjon skjer først når dekkene som det reklameres på er returnert og kontrollert. Er det feil på dekkene dekkes frakt, men er reklamerte dekk gode i maskin hos oss blir ikke fraktkostnader dekket. Det forutsettes at dekk/felg som man ønsker på reklamere på, ikke er kjørt på. 

Feil på hjulbalansering hos Megahjul må varsles umiddelbart uten ugrunnet opphold slik at dette kan utbedres før det oppstår slitasje eller skade på dekk/hjul. Ubalanse i dekk og felger oppstår hvis man treffer hull i veien, i møte med fortauskanter eller slitasjefeil forårsaket av slitte støtdempere og/eller feil hjulstilling. Hvis det er ubalanse ved leveringstidspunket må dette utbedres umiddelbart. Ved utlevering av komplette hjul er disse adapterbalansert og kontrollert for høydekast. Hvis man likevel ikke er fornøyd med nøyaktigheten på hjulsettet må dette varsles skriftlig uten ugrunnet opphold slik at vi kan avsette time for utbedring omgående. Hvis man opplever vibrasjon i hjul eller dekk som har blitt montert hos andre verksteder må reklamasjon på på monteringsjobben rettes til dette dekkverkstedet.

Tredjeparts kostnader dekkes ikke. Man kan ikke kjøpe tjenester og/eller produkter hos tredjepart, og kreve disse dekket på leveranser og kjøp av produkter herfra.

Se informasjon fra Bridgestone (verdens største dekkprodusent) som viser skadeårsaker på dekk.

NÅR HJUL SKAL REBALANSERES PÅ VERKSTEDET

Vi rebalanserer kun hjul som er fri for skitt, is og gjørme. Spesielt i vinterhalvåret danner det seg ofte et skittbelegg på innsiden av felgen som skaper ubalanse i hjulet, som igjen forårsaker risting i bilen. Hvis man møter opp til reservert tid på verkstedet for hjulbalansering med hjul som har et skittlag som først må fjernes, forbeholder vi oss retten til avvise jobben. Vi rengjør ikke hjul på verkstedet ad hoq. Hvis vi likevel har tid til en ad hoq rengjøring av hjulene slik at balanseringsjobben kan utføres, skal rengjøringsoppdraget forhåndsbetales med 1.250,- inkl. mva. Rengjøringsoppdraget inkluderer også rengjøring av verkstedet for samme skitt som fjernes fra hjulene. 

VED FORSENDELSE AV VARER ER ANGRERETTEN UTVIDET FRA 14 TIL 30 DAGER

Angreretten er en rett du har til å angre på kjøpet og dermed returnere varene. Ved bruk av angreretten må du betale returkostnadene. Er varene (dekk + felg)  montert sammen må du også dekke kostnadene for montering og demontering. Er varene benyttet og synlig brukt slik at varene ikke kan selges videre som nytt, vil det ble avkrevd returavgift på minst 50%. Varer som er skadet taes ikke i retur og må betales i sin helhet. Ved retur av varer plikter man å pakke varene grundig slik at fraktskader unngåes. Skader p.g.a. manglende eller dårlig emballasje belastes kunden. Retur skjer enten med Schenker på vår anmodning, eller så kan varene også leveres inn i nærmeste Megahjul butikk. Angrerett gjelder ikke ved kjøp over disk. Ønsker du likevel å bytte ubrukte varer vil vi likevel bestrebe oss for å finne en gunstig løsning utover gjeldende bytterett på anbefalte varer.

EIENDOMSRETT

Selger har eiendomsretten til varene som er levert frem til fakturakravet er innfridd. Eventuelle ekstra fordringer som har oppstått i forbindelse med salg og levering inngår i fakturakravet.

VINTERDEKK MED PIGG

Piggdekk skal kun brukes på vinterunderlag. Når man likevel kjører på våt og tørr asfalt må man regne med at piggene slites ned fort, og ved spinning eller harde nedbremsinger må man regne med at piggene kan rives ut av dekket. Når man bruker piggdekkene på asfaltunderlag kan man ikke reklamere på at pigges slites ned og/eller at piggene rives ut av dekkene. Les mer om bruk av piggdekk i denne artikkelen.

DEKK OG/ELLER FELGER FRA BUTIKKENE KUN MONTERT. MONTERING PÅ BIL ER VALGFRITT

Alle dekk og/eller felger levereres montert, hvor monteringskostnader er spesifisert og en del av totalpakken. Monteringskostnader kan ikke velges bort.

FRAKT MELLOM OSLO OG FREDRIKSTAD ER KOSTNADSFRITT OG FOREGÅR REGELMESSIG

Varer som finnes på lager i Oslo og Fredrikstad leveres samme dag ved bekreftelse av prisoverslag. Montering tar normalt ca. 30 minutter og det er smart å bestille tid for montering i forkant. Det kan til tider være kø på telefonen i høysesong, men henvendelser via nettsiden betjenes ofte raskere. Frakt til ditt hjemsted fremgår på nettsiden når du velger postnummer på siste trinn.

FORBEHOLD OM FEIL PÅ NETTSIDE

Vi forbeholder oss retten til å rette lagerfeil, prisfeil og produktfeil her på nettsiden. Dvs. at hvis vi oppdager en feil som er vesentlig i forhold til korrekt pris, lagerhold og leveringsmuliget, forbeholder vi oss retten til å avstå levering. Når slike feil oppdages vil vi snarest mulig opplyse om feilen.

 

 
Norsk (bokmål)
Zax Wheels, upgrade your EV

Kort om oss

Safe Bil AS ble etablert i 2012 i den hensikt å utvikle programvare og kunnskapsbase for bransjen. Selskapet har en solid eierstruktur med NOK 8,0 mill. i AS kapital i tillegg til ansvarlige lån og garantier. Bedriftens formål er å tilby de mest riktige løsningene for dekk og felger, samt til konkurransedyktige priser via konfiguratoren her på nettsiden. Konfiguratoren på nettsiden er en del av XCylon som er en fullverdig bransjeløsning til forhandlere, importører og produsenter. Teamet i Safe Bil er erfarne ingeniører, økonomer og IT-spesialister i en fin miks og vi alle deltar i utviklingen av XCylon, Zax Wheels og Frigus EV programmene. Vi samler opp kunnskap og fagdata hver dag, og dette legges fortløpende inn i databasene hvor vi bygger søkbarhet for kombinasjoner av bilmodeller, bilder, artikler, felger og dekk. For hver ny dag blir nettsiden litt bedre….og varene normalt litt billigere. Høsten 2022 forventes det kraftige prisøkninger og mangel på produkter. Vi anbefaler på kjøpe nye vinterhjul og dekk så tidlig som mulig.

Åpningstider 2024

Fredrikstad

Åpningstider Butikk / Dekkverksted:

Mandag 15/7 og Tirsdag 16/7: Stengt

Mandag og Onsdag: 08:00 - 16:00

Tirsdag og Torsdag: 08:00 - 17:00

Fredag: 08:00 - 16:00

Lørdag: STENGT

 

Oslo

Oslo-avdelingen er nå flyttet til Fredrikstad.

Nye monteringspartnere i Oslo kommer snart.

 

Kristiansand / John Edvin Berg AS

Åpningstider:

Torsdag: 16.00-19.00 

Lørdag: 09.00-13.00

Kontakt oss


Butikk Fredrikstad / Dekkverksted


Butikk Oslo / Dekkverksted